نذر کردم تا بیایی هرچه دارم مال تو

چشم‌های خسته پر انتظارم مال تو

یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو

آرزویم هیچ قلب بی‌قرارم مال تو